Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Stichting Verenigde Zorgboeren - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Speelnatuur in Duin Speelnatuur in Duin Natuur en milieu
Stella Lux Stella Lux Natuur en milieu
Stichting Zaadgoed Stichting Zaadgoed Natuur en milieu
UrbanGreeners UrbanGreeners Natuur en milieu

Stichting Verenigde Zorgboeren

Natuur en milieu

Doelstelling van Stichting Verenigde Zorgboeren (SVZ) is het vanuit cliëntenperspectief toezien op professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen. Dit betekent dat de 'professionaliseringsagenda' voor de sector Landbouw en Zorg de leidraad is voor haar activiteiten.

Er zijn in Nederland meer dan 900 zorgboerderijen en de verwachting is dat er binnen 10 à 15 jaar tussen de 2000 en 3000 zullen zijn. Doelgroepen zijn toegenomen en zeer divers geworden. Als gevolg van een subsidiestop werd de Stichting Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg opgeheven, waarna eerst het Platvorm Landbouw en Zorg werd opgericht. SVZ maakt naast onder anderen de ministeries LNV en VWS en de Task Force Multifunctionele Landbouw deel uit van de Stuurgroep van dit Platvorm. De Stuurgroep heeft daarbij ook de functie van Raad van Advies voor de SVZ. Zij tracht zich zodanig te ontwikkelen dat er vanaf 2013 geen beroep meer gedaan hoeft te worden op externe financiering. Men verkrijgt ook financiële steun van de Task Force Multifunctionele Landbouw; de operationele kosten van de SVZ dienen voorlopig door derden te worden gefinancierd.

http://www.zorgboeren.nl

Natuur en milieu

Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan milieu & natuur. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij vooral denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw.

Adres:
Barneveld
Nederland