Bolk's Companions

Driebergen, Nederlandwww.louisbolk.org/nl/publicaties/bolk-s-companions
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteitsonderwijs

De Bolk's Companions zijn boekjes voor studenten en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Ze bevatten korte medische teksten over integratieve processen in het menselijk lichaam en bewustzijn. Zo is er een Bolk Companion over Anatomie, Fysiologie, Luchtwegziektes, Depressieve Stoornissen en het Genezingsproces.


De kern van de Companions is de integratieve geneeskunde. De integratieve geneeskunde heeft de doelstelling om zowel meer patiëntgericht te werken, meer vraaggestuurd vanuit de patiënt of cliënt en meer individueel gericht op de patiënt, als ook alle beschikbare evidence based therapie te gebruiken, dus zowel reguliere als complementaire therapie.


De donatie van Triodos Foundation maakt ieder jaar de publicatie van een Bolk's Companion mede mogelijk. Jaarlijks worden ruim 300 Companions verkocht en 20.000 gedownload van de website van het Louis Bolk Instituut van over de hele wereld.

Triodos Foundation is een laagdrempelige organisatie. Na een open en stimulerend gesprek over onze doelstellingen en werkwijze, dat ook kritische noten bevat, wordt helder aangegeven hoe de verdere procedure verloopt en wanneer we kunnen horen of de Stichting ons project kan en wil steunen en met welk bedrag. Wij zijn ook dankbaar dat de Stichting Triodos Foundation zijn deuren voor ons heeft willen openen om op een rustige locatie met een mooie ambiance in gesprek te kunnen gaan met de ons ondersteunende stichtingen.
Christa van Tellingen over Triodos Foundation