Stop Ecocide

Amsterdam, Nederland
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Om de Aarde leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties, moet de grootschalige beschadiging en vernietiging van natuur strafbaar worden. Dat is in een notendop wat de Stop Ecocide Foundation wil bereiken. Hiervoor is actie nodig van een (of meer) staatshoofd(en), want beleidsmakers zijn vaak pas geneigd om in actie te komen als het draagvlak voor de gewenste verandering is aangetoond.

Dit project heeft tot doel om het aantal petitie-ondertekenaars en Aardebeschermers binnen één jaar met minstens 30% te laten groeien, zodat beleidsmakers niet langer kunnen twijfelen aan het draagvlak voor ecocidewetgeving. Met de bijdrage van Triodos Foundation kon Stop Ecocide een pers-/communicatiemedewerker inzetten voor het werven van duizenden nieuwe ondertekenaars en Aardebeschermers via social media en free publicity.

Inmiddels is de internationale petitie van Stop Ecocide door 42.101 mensen ondertekend en hebben zich 21.206 Aardebeschermers geregistreerd.