Stop Ecocide

Amsterdam, Nederland
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

2023 was voor Stop Ecocide Nederland een cruciaal overgangsjaar. Ze werd in 2022 een zelfstandige stichting, Katy Olivia van Tergouw, die Stop Ecocide Nederland van de grond trok en leidde, droeg het stokje over aan nieuwe bestuurders - en die vormden in 2023 een geheel nieuw team van jonge gedreven mensen.

De steun van Triodos Foundation leidde in 2023 tot 3 klinkende resultaten. Ten eerste is met juristen actief gewerkt aan de formulering en indiening van het wetsvoorstel ‘strafbaarstelling ecocide’ van de Partij voor de Dieren. Stop Ecocide Nederland werd partner in een belangrijk project van IUCN NL, Bottom Line! over eer eerlijke en succesvolle energietransitie. Tot slot stond de stichting voor de derde keer in de top 10 van de ‘duurzame 100’ van Trouw. In november 2023 deed het hele team mee aan de klimaatmars (zie foto).