FQH Association

Driebergen, Nederlandwww.fqhresearch.org/home.html
Triodos Foundation Nederland
SectorOverige
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Geen honger

FQH (Food Quality and Health Association) is een internationaal netwerk van onderzoeksinstellingen met een interdisciplinaire en holistische benadering die nieuwe perspectieven laat ontstaan in de manier waarop we voedsel en gezondheid begrijpen en ermee omgaan. Leden van FQH zijn onder meer onderzoeksinstellingen (universiteiten, onafhankelijke instituten) en bedrijven en organisaties die het netwerk ondersteunen, zodat de activiteiten van het netwerk nauw verband houden met kwesties van praktisch belang. Het FQH-netwerk is in 2003 opgericht door Europese onderzoeksinstituten en bedrijven.

FQH startte in 2021 met digitale seminars voor en door onderzoekers, die in 2022 volledig ingeburgerd raakten met een goede opkomst bij vier presentaties door biologische onderzoekers uit Europa, Zuid-Afrika en Indonesië. De Seminar Series wordt in 2023 voortgezet. FQH blijft actief gastheer van het OFSP-initiatief: het Organic Food System Programme, een core project van de FAO. In 2022 werd over de eerste periode van vijf jaar een rapport ingediend met de steun van de 80 leden.