Privacyverklaring Triodos Foundation

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Basisbegrippen

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Indien u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken

Wij wijzen u graag op uw rechten