Privacyverklaring Triodos Foundation

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

Basisbegrippen

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

Hoe verzamelen we je gegevens?

Met wie delen we gegevens en waarom?

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Indien je ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken

Wij wijzen je graag op je rechten