Lab Toekomstige Generaties

Amsterdam, Nederlandlabtoekomstigegeneraties.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen. In Nederland en in de rest van de wereld.

Het lab wil dat de samenleving waarin de volgende zeven generaties terechtkomen inclusief en duurzaam is. Zij werken aan de hand van verschillende instrumenten en methodieken aan kwesties die van invloed zijn op de toekomstige generaties.

Het Lab Toekomstige Generaties is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden die vanuit deze verschillende perspectieven nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken ontwikkelen. De visie en het werk van het lab zijn gebaseerd op de VN Millenniumverklaring en het Earth Charter.

“Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van het welzijn van toekomstige generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media in Nederland. Dit dient vervolgens zichtbaar te worden in het dagelijks gedrag van burgers, in toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.” Jan van de Venis (Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties)