Ombudsman zichtbaarder maken

Amsterdam, Nederlandlabtoekomstigegeneraties.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Lab Toekomstige Generaties richt zich op het behartigen van belangen in de politiek en beleid. En op het versterken en uitbreiden van hun netwerk in het maatschappelijk middenveld, inclusief communicatie hierover.

In 2023 heeft Lab Toekomstige Generaties zich vooral gericht op het versterken van hun rol als Waarnemend Ombudspersoon. Het lab heeft verschillende interviews gegeven op de radio en in bladen. Daarin was aandacht voor de noodzaak van wetgeving die de belangen van toekomstige generaties beschermt.

Ook zijn leden van de Eerste Kamer benaderd en gevraagd om actief rekening te houden met toekomstige generaties. Dit gebeurde voor en na de verkiezingen. Eerste Kamerleden reageerden positief en kwamen met een uitspraak hierover in een maiden speech. Met de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen kwam het lab met een eigen kieswijzer, waarin staat welke partijen aandacht besteedden aan toekomstige generaties in hun partijprogramma.

Tot slot is actief het netwerk uitgebreid ter voorbereiding op een evenement (inclusief een manifest) in 2024.