E-Team

Nijmegen, Nederlandwww.zaaigrondfilm.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorOnderwijs
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

Het E-Team is een webserie die met humor en in de (beeld)taal van jongeren de urgente natuur- en klimaatproblematiek onder de aandacht brengt bij een groot en jong publiek. De dertig afleveringen van elk 15 minuten komen tot stand met input en tips van de doelgroep; Jongeren tussen de 12 en 16 jaar. In feedbacksessies op (met name Vmbo- en MBO-) scholen betrekken zij jongeren die niet vanzelfsprekend met klimaat en natuur bezig zijn actief bij het project, evenals jongeren die al wel milieubewust zijn, en die behoefte hebben aan handelingsperspectief.

Veel jongeren weten prima dat er iets mis is met de manier waarop wij met de aarde omgaan. Toch voelen ze zich niet aangetrokken tot het kleine groepje klimaatstakers op hun school. Om deze jongeren te bereiken is het noodzakelijk een andere 'taal' te spreken als het gaat om milieu en natuurbehoud. Precies die taal spreekt het E-Team, dat samen met andere groene initiatieven en organisaties op ludieke wijze belangrijke problemen aan de kaak stelt. Een dergelijke serie bestaat nog niet en is ook nog nooit eerder gemaakt. Het kwalitatief streven is om jongeren die zich normaliter niet bezighouden met milieu en klimaat te laten identificeren met deze thematiek. Als zij deze jongeren kunnen activeren om ludieke manieren te verzinnen om milieubewust te handelen en ze te betrekken bij de productie en het uiteindelijke resultaat van de webserie, dan is Het E-team geslaagd. In kwantitatieve zin is het E-team een succes als er na het maken van dertig afleveringen een bereik wordt gehaald van 50.000 views per aflevering.