Netwerk GRONDig

Driebergen-Zeist, The Netherlandswww.netwerkgrondig.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Dé melkveehouderij bestaat feitelijk niet meer als zodanig. Er zijn grofweg intensieve (niet-grondgebonden) en extensieve (grondgebonden en biologische ) bedrijven. Maar wet –en regelgeving is generiek en eigenlijk vooral bedoeld voor intensieve bedrijven. Ondanks dat een politieke meerderheid de grondgebonden melkveehouderij de meest wenselijk bedrijfsvorm vindt, intensiveert de ontwikkeling in de melkveesector steeds verder. Dat heeft grote gevolgen voor ons het landschap, het milieu en het maatschappelijk draagvlak.

Het generieke beleid maakt dat de twee bedrijfstypes over een kam worden geschoren. Dit was de aanleiding voor de oprichting van Netwerk GRONDig. Zij werd de stem van grondgebonden melkveehouders.

Netwerk GRONDig wil de doorontwikkeling, het maatschappelijke draagvlak en passende regelgeving van en voor de grondgebonden melkveehouderij bewerkstelligen. Daarbij acteren zij als belangenbehartiger, kenniscentrum, partner in gelegenheidscoalities en zijn gesprekspartner bij o.a. het ministerie, NGO's, tweede kamerleden, een coalitie van natuur- en milieuorganisaties en de EU-commissie betreffende fosfaat.

Met een open vizier en een positief kritische houding draagt zij bij aan het doel om de positie van de grondgebonden en biologische melkveehouderij te versterken.