Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Kracht in NL - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Kleur in de Klas Kleur in de Klas Mens en maatschappij
Knowmads - Nature Quest Knowmads - Nature Quest Mens en maatschappij
Kreddha Kreddha Mens en maatschappij
MATS MATS Mens en maatschappij

Kracht in NL

Mens en maatschappij

KrachtinNL verbindt initiatieven uit de samenleving tot een nieuwe Topsector

Kracht in NL maakt maatschappelijke initiatieven zichtbaar en verbindt deze initiatieven tot een nieuwe Topsector. Kracht in NL inspireert en verbindt maatschappelijke innovatoren, en versterkt de transitie naar de doedemocratie door slim te combineren.
Dit doet de organisatie op meerdere manieren. Met het ontwikkelen van de MAEX (maatschappelijke exchange) wordt de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven zichtbaar gemaakt. Dit instrument laat zien op welke wijze initiatieven welzijn toevoegen, en biedt zo een infrastructuur en een enorme bron van informatie voor burgers, bedrijven, overheden, fondsen en kennisinstellingen.
Ook biedt Kracht in NL met de Provincietour via rondreizende fototentoonstellingen, initiatieven een podium om zo een impuls te geven aan nieuwe lokale economieën.
Via de website en (social) media wordt aandacht gecreëerd voor de maatschappelijke initiatieven.
Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het versterken van het nieuwe samenspel tussen maatschappelijke initiatieven, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en geld-/ geefsector; en worden initiatieven en innovatoren ondersteund (bijvoorbeeld via onze Academie) met diensten en kennis.

Eigenlijk zijn wij allemaal de kracht in Nederland. Dat straalt Kracht in NL ook uit, en dat is waarom Kracht in NL een coöperatie is met een kleine motor (+- 1,5 tot 2 fte). Met het kleine team legt de organisatie voortdurend nieuwe verbindingen, betrekken we nieuwe partners, en zetten we samen in co-creatie mooie projecten neer. Samenwerken en slim combineren door gebruik te maken van dat wat er al is, zijn de uitgangspunten.

Met de schenking aan Kracht in NL draagt Triodos Foundation bij aan de Cooperatie Kracht in NL en zorgt er mede voor dat het niet bij mooie dromen blijft, maar dat we alle mooie maatschappelijk initiatieven ook daadwerkelijk het podium kunnen geven dat ze verdienen. Met de bijdrage van Triodos Foundation is het mogelijk samen met de andere partners van de coöperatie Kracht in NL een nieuwe samenleving en economie zichtbaar te maken en te versterken.

http://www.krachtinnl.nl

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Kracht in NL over Triodos Foundation

"Wij ervaren de samenwerking met Triodos Foundation niet alleen als heel prettig, maar ook als enorm vruchtbaar. Ted van den Bergh is een echte partner die niet alleen geld geeft maar ook zijn andere talenten inzet en duidelijk maakt met welke partijen slim gecombineerd kan worden om de sector van maatschappelijke initiatieven te laten bloeien."

Adres:
Den Haag
Nederland