Gezond product van een gezonde bodem

De Bilt, Nederlandtransitiecoalitievoedsel.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorNatuurvoeding
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Transitiecoalitie Voedsel (TcV) en het Louis Bolk Instituut ontvingen ondersteuning voor het project 'Drivers, waarden, marktpotentieel, wetenschappelijk kader en meetinstrumentarium voor producten van gezonde bodem en de relatie tot de humane gezondheid'

Gezonde bodem als driver voor de duurzame landbouwtransitie wordt in Nederland door een koplopergroep van innovators geaccepteerd. Daarmee krijgt de relatie gezonde bodem en humane gezondheid begrip en waarde in de samenleving, met als gevolg het ontstaan van een grote(re) hoeveelheid pioniers.

Dit project brengt het thema van gezonde bodem in versnelling richting fase 2 van het markttransformatiemodel van New Foresight/Nyenrode, dit is de fase waar concurrentie een belangrijke rol speelt. De concrete activiteiten zijn:

1. Onderzoek naar drivers en waarden bij consumenten; waarom zijn zij gevoelig voor het verhaal van een gezonde bodem?
2. Onderzoek naar de drijfveren, aanpak, business propositie (waardenpropositie, marketing van bodem e.a.), obstakels en kennisbehoeften van de boeren.
3. Opstellen van een breed geaccepteerd kader waarbinnen boeren, producenten en retailers hun communicatie vorm kunnen geven.
4. Ontwikkelen van een instrumentarium om "een gezonde bodem" in de waardenpropositie naar de consument aantoonbaar en aansprekend te maken.

Transitiecoalitie Voedsel en Louis Bolk startten het project per oktober 2022 met financiering van het ministerie van LNV, Triodos Foundation en IONA. Er zijn deze fase zo'n 20 regeneratieve boeren die willen meewerken, daarnaast adviseren en ondersteunen 10-15 experts op deelthema's.