Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Acces to land for Community Connected Farming - Mijn geld gaat goed
Deze projecten ondersteunen wij
Youth Food Movement Youth Food Movement Natuur en milieu
Aflatoun Aflatoun Mens en maatschappij
African Warriors African Warriors Mens en maatschappij

Acces to land for Community Connected Farming

Mens en maatschappij

Het Franse Terre des liens en het in Brussel gevestigde platform Forum Synergies brengen een scala van praktijkmensen en deskundigen uit zeven West-en Oost-Europese landen bijeen om de mogelijkheden te onderzoeken voor gemeenschappelijkheid in de biologische landbouw, en wel op lange termijn.

Dit project heeft twee speerpunten. Ten eerste het onderstrepen van de voordelen van lokale, biologische landbouw, zowel voor de boeren, de lokale gemeenschap en haar omgeving als voor de samenleving als geheel. Terwijl er sprake is van groeiende steun voor deze vormen van landbouw in de hele EU, zijn hun voordelen nog steeds te weinig geanalyseerd .
Ten tweede wijst dit platform op concrete voorbeelden waarin burgers betrokken zijn bij het vinden van toegang tot beschikbare grond voor dergelijke lokale, duurzame landbouw. Dat geschikte grond een belangrijke voorwaarde, en ook een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van deze vormen van landbouw is, blijkt grotendeels te worden onderschat of is zelfs onbespreekbaar.

In praktische zin richten de samenwerkende partijen zich op initiatieven binnen het biologische boerenbedrijf, gericht op hun lokale omgeving (direct marketing, korte ketens en dergelijke.), op de gemeenschap (burgers betrekken bij grondverwerving, bedrijfsbeheer, etc.) en / of op duurzaam kapitaal in bredere zin (bescherming van het milieu, behoud van het landschap, sociale activiteiten). De wens voor een solidaire economie is het achterliggende streven.

Mens en maatschappij

Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving.

Adres:
Brussel
Belgie