Onder het Maaiveld

Amsterdam, The Netherlandswww.iucn.nl/project/onder-het-maaiveld/
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Stichting IUCN werkt aan de bescherming van natuur als basis voor al het leven op aarde. Een essentieel deel van die natuur bevindt zich onder de grond. Het bodemleven, waar een kwart van alle soorten leeft, levert ecosysteemdiensten waar natuur en de maatschappij van afhankelijk zijn.

Het programma Onder het Maaiveld bundelt de krachten van verschillende maatschappelijke organisaties en wetenschappers in Nederland om samen de Nederlandse bodem weer gezond te maken.

Het programma heeft drie pilaren:
1: het versterken van de kennis van het bodemleven
2: het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn over het belang van een gezonde bodem
3: het bieden van praktische handvatten om de omgang met de bodem te veranderen.

In het kader van dat laatste stelt Stichting IUCN richtlijnen op voor provincies en gemeenten voor bescherming en herstel van het bodemleven.

Het bodemleven wordt vaak vergeten in gebiedsprojecten; de aandacht is gericht op fysische en chemische aspecten, bodemverontreiniging en ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen. Deze nieuwe richtlijnen beschrijven concrete acties met betrekking tot de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, ten gunste van het leven in de bodem.

IUCN NL werkt hiervoor samen met De Vlinderstichting, gemeenten, provincies en andere actoren die zich actief bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte.

Er zijn 10 beoogde gemeenten en twee provincies die reeds hebben toegezegd bij de ontwikkeling betrokken te willen zijn. In een coproductie werkt IUCN NL aan een richtlijn die ook door de andere provincies en gemeenten in Nederland kan worden toegepast.