Dit is voor veel mensen ook het moment waarop we gewend zijn te schenken. Voor sommigen is dit het presentje bij sinterklaas of kerst, voor anderen de jaarlijkse schenking aan onze kinderen, maar ook de periodieke donatie aan een of meer maatschappelijke organisaties horen hierbij.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de Nederlanders aan goede doelen geeft, waarbij 1/3 deel van de jaarlijkse donaties in december en 12% in de laatste drie dagen van het jaar wordt gedaan. Kortom, december is bij uitstek het moment om weer eens stil te staan bij de potentie van schenkgeld als het meest krachtige middel tot verandering en herstel.  

Nieuwe focus voor Triodos Foundation

Ook voor Triodos Foundation is december dus een belangrijke maand. Daarbij mag 2022 zeker een bijzonder jaar worden genoemd aangezien wij recent onze focus hebben aangepast.  

Komend vanuit een breed perspectief waarbij de Foundation zich richtte op een diversiteit aan maatschappelijke thema’s, hebben we ons dit jaar laten inspireren door die vraagstukken waar dringend behoefte is aan een systeemverandering, maar waarvoor nog relatief weinig financiële middelen beschikbaar zijn. Dit heeft ertoe geleid dat we ons met ingang van 2023 nadrukkelijk zullen richten op projecten op het gebied van natuur, landbouw en voeding. 

Léonhard ten Siethoff

Deze nieuwe focus sluit goed aan bij de toenemende vraag vanuit de samenleving. Onze natuur staat er slecht voor. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd en daarnaast dragen stikstof en koolstofuitstoot in belangrijke mate bij aan het verlies aan biodiversiteit. Ook op het gebied van landbouw en voeding is behoefte aan een fundamentele paradigmashift van lage voedselprijzen en korte-termijnefficiëntie naar een systeem dat bijdraagt aan de ecologische gezondheid van de planeet (via de impact van de landbouw), de gezondheid van consumenten (via kwalitatief hoogwaardig voedsel) en een gezonde sociaaleconomische omstandigheden voor boeren en andere beroepsgroepen in het voedselsysteem. 

Introductie nieuwe themafondsen

Om deze transities te versnellen is veel geld nodig. Daarom heeft Triodos Foundation besloten tot de introductie van drie themafondsen die elk vanuit hun eigen werkveld bijdragen aan verandering: 

Vanuit onze themafondsen ondersteunen wij meerdere projecten die actief zijn binnen dit thema. Meer over onze themafondsen lees je hier.

Wat wil jij veranderen?

Triodos Foundation is afhankelijk van haar donateurs. Zij stellen ons in staat ieder jaar veel mooie projecten te ondersteunen. Zo ondersteunden we dit jaar bijvoorbeeld Landschapsboeren, Het Eetschap en de Nationale Denktank Biodiversiteit. Met jouw donatie help je ons bij te dragen aan die projecten die zich inzetten voor een gezond ecosysteem, waarin mens en natuur in balans met elkaar samenleven. Elke donatie, hoe klein ook, helpt ons om de wereld een beetje mooier te maken.

Een donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL89 TRIO 0212 1880 70 t.n.v. Stg Triodos Foundation. Indien gewenst kun je bij betaling het gewenste themafonds opgeven. Geven is het meest waardevolle en betekenisvolle gebaar. Geven aan elkaar, voor elkaar om elkaar! 

Ik wens iedereen prettige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!