Triodos Regenerative Money Centre (TRMC) zet vrijgemaakt geld in met het expliciete doel om de natuur en de samenleving te herstellen en te regenereren. Dat doen zij op twee manieren. Via Catalytic Investments worden transitieversnellers gefinancierd. Het uitgangspunt is dat de investering zich terugverdiend en keer op keer kan worden ingezet. Via Triodos Foundation worden schenkingen gedaan aan initiatieven die transities faciliteren. Voor beide is de positieve impact leidend.

Naar een maatschapij en economie die regenereert
 

“Terwijl de problemen waar we als wereld voor staan ontzettend groot zijn, blijven we ons vasthouden aan een financieel systeem dat rendementsdenken vooropstelt”, zegt Riëlla Hollander, managing director van TRMC. “We weten inmiddels dat dat de aarde uitput, klimaatverandering veroorzaakt en de kloof tussen arm en rijk vergroot. Het wordt tijd dat we onze economie transformeren in een economie die de aarde op de eerste plaats zet. En de samenleving versterkt. Een economie die regenereert. Maatschappelijk rendement op de eerste plaats. Dat is namelijk waar we als mensheid echt behoefte aan hebben.”

Léonhard ten Siethoff, directeur Triodos Foundation

“Dit is niet gemakkelijk maar ook niet onmogelijk”, aldus Léonhard ten Siethoff, directeur van Triodos Foundation. “De mens heeft de samenleving en onze economie gecreëerd en kan deze dus ook veranderen en versterken. Dat vraagt om een andere kijk op geld. Als je maatschappelijk belang daadwerkelijk vooropstelt kunnen geefgeld en katalytisch geld niet ontbreken, dit heb je nodig als impuls voor positieve verandering. Niet ieder nieuw initiatief is namelijk meteen winstgevend.”

Hollander: “Het veranderen van dit financiële systeem is altijd al ons doel geweest. Het is de reden waarom we Triodos Bank veertig jaar geleden zijn gestart. Toch liepen we tegen initiatieven aan die we dolgraag wilden ondersteunen om hun grote positieve impact, maar die niet binnen traditionele financiële criteria passen. Voor Triodos Regenerative Money Centre hebben we die criteria dus aangepast. We ondersteunen fantastische initiatieven die schaalbaar of repliceerbaar zijn en heel inspirerend, met het vertrouwen dat deze initiatieven uiteindelijk leiden tot winstgevende bedrijven.

De transformerende kracht van vrij geld
 

Hollander: “We lenen aan en investeren in pionierende en baanbrekende initiatieven om onze samenleving en onze planeet te regenereren. En doneren aan maatschappelijke initiatieven, ook als de uitkomst onzeker is of niet direct in economische waarde kan worden uitgedrukt.”

“We vullen daarmee Triodos Bank en Triodos Investment Management aan”, vertelt Liesbeth Soer, directeur Catalytic Investments. “We pionieren met nieuwe modellen die het potentieel hebben om de koers van een hele sector te veranderen en daarmee een echt transformerende kracht hebben. Dat doen we met een andere kwaliteit van geld: Geld dat vrij is gemaakt om deze radicaal positieve en transformerende initiatieven mogelijk te maken. “

Liesbeth Soer, directeur Catalytic Investments. Liesbeth zit op een blauw stoeltje voor een groot raam. Ze draagt een zwarte bloes en een cognac kleurige broek.
Liesbeth Soer, directeur Catalytic Investments

Op zoek naar transitieversnellers
 

“Als Triodos Bank richten we ons op vier thema’s: sociale inclusie, voeding en natuur, hernieuwbare energie en de rol van geld in de samenleving”, vertelt Hollander. “Op basis van onze ervaring en inzichten, hebben we een visie over waar en hoe we het systeem op die thema’s zouden willen kantelen naar een evenwichtiger systeem. Met TRMC ondersteunen we op deze thema’s initiatieven die bijdragen aan transitieversnelling. ”

Soer: “Het idee van Catalytic Investments is dat het geld terugkeert en steeds weer opnieuw kan worden ingezet. Is dat niet de verwachting, dan past een schenking beter. Waar we naar zoeken zijn leverage points - de sleutel die het hele systeem in beweging zet. Met het initiatief Aardpeer zetten we bijvoorbeeld landeigendom centraal voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Dure landbouwgrond is een knelpunt en weerhoudt boeren die natuurvriendelijk landbouw willen bedrijven. Door grond te kopen, in een stichting te plaatsen en te verpachten aan boeren tegen een prijs die gebaseerd is op de opbrengsten van het land krijgen zij de kans om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken, en zo bevorderen we biodiversiteit. Door de grond ook niet meer te verkopen, maar steeds opnieuw te verpachten, creëren we ook voor de komende generaties een duurzaam voedselsysteem. Dit is een radicaal andere manier van kijken naar het probleem met de potentie om de koers van een hele sector te veranderen.”

Triodos Foundation

Sinds de oprichting van Triodos Regenerative Money Centre in 2019, valt Triodos Foundation (opgericht in 1971) onder TRMC.