Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken, is het noodzakelijk dat we minder vlees consumeren en meer plantaardig voedsel eten. Aangezien we 70% van ons voedsel in supermarkten kopen, spelen zij hierin een cruciale rol. Supermarkten kunnen hun klanten helpen bij het verduurzamen van hun eetgewoonten.

Charlotte vult aan: "Een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem vraagt om andere vormen van productie en consumptie. Om dat te bereiken onderzoeken we de meest invloedrijke spelers in het voedselsysteem om hen aan te moedigen en te helpen om verandering in gang te zetten."

 

Concrete stappen en meetbare doelen

Charlotte benadrukt het belang van de Superlijst Groen voor supermarkten zelf. Dit onderzoek biedt voor het eerst inzicht in hoe supermarkten zich verhouden tot elkaar op het gebied van duurzaamheid in hun assortiment, inkoop, marketing en verkoop. Ze stelt: "Met deze inzichten kunnen supermarkten concrete stappen zetten en meetbare doelen stellen."

Mijlpalen en verandering

Opvallend is dat bijna alle supermarkten dit jaar voor het eerst rapporteren over de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in hun verkoop. Een wereldprimeur! De verhouding tussen dierlijk en plantaardige eiwitten in de verkoop van supermarkten blijkt overeen te komen met wat de gemiddelde Nederlander nu consumeert. Namelijk 60% dierlijk en 40% plantaardig. De meeste supermarkten streven ernaar om tegen 2030 een 50-50 balans te bereiken, gevolgd door een omkering naar 40% dierlijk en 60% plantaardig.

Vlees en kaas zijn klantentrekkers

De verkoop van vlees, vis en kaas domineert de schappen. 80% van alle aanbiedingen in supermarkten zijn eiwitrijke producten. Charlotte legt uit: "Deze producten trekken klanten aan. Vooral vlees en kaas. Supermarkten blijven deze producten promoten, omdat het klanten lokt en het marktaandeel behouden blijft."

Questionmark streeft naar meer dan alleen het stellen van doelen. Ze willen dat supermarkten concrete maatregelen nemen die invloed hebben op hun assortiment, inkoop en marketing. Charlotte voegt toe: "Superlijst Groen brengt maatschappelijke organisaties, wetenschappers en supermarkten samen om het gevoel van urgentie te vergroten. En om concrete vooruitgang in de supermarkt te boeken."

De impact en ambities van Questionmark

De inspanningen van Questionmark hebben niet alleen invloed op supermarkten, maar ook op de overheid. Minister Adema heeft besloten dat er een dashboard wordt ontwikkeld vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedsel. Dit dashboard is geïnspireerd op Superlijst Groen en gaat inzicht geven in de verduurzaming van supermarkten.

“Questionmark ontwikkelt nog meer projecten om supermarkten te helpen hun doelen te halen”, vult Charlotte aan. “Zo hebben we het project ‘Branche afspraak eiwittransitie’. Daarin nodigen we alle supermarkten uit om na te denken over welke maatregelen ze samen kunnen nemen om het proces van verkoop van dierlijke producten naar meer plantaardig te bevorderen."

Wat kun je als consument doen?

Charlotte moedigt consumenten aan om in de supermarkt bewuste, duurzame keuzes te maken en zo bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem. Ze benadrukt: "Maar je hoeft daarvoor niet van supermarkt te wisselen. Als consument moet je ervan uit kunnen gaan dat je supermarkt je helpt bij het maken van duurzame keuzes."

Steun van Triodos Foundation

Questionmark waardeert de steun van de Triodos Foundation, omdat deze steun ze in staat stelt een onafhankelijke positie te behouden.

Charlotte merkt op: "De continue steun van filantropische instellingen zoals Triodos Foundation is van cruciaal belang. Duurzame verandering vergt tijd. Met één of twee projecten creëren we wel de eerste voorwaarden voor verandering, maar bereiken we nog niet de daadwerkelijke systeemverandering. Dat is een proces van vele jaren. En over twee jaar zullen we weer actie moeten ondernemen."