Als we de verbinding met ons voedsel herstellen, gaan we anders eten.

Voeding & Gezondheid

Een gezond landbouwsysteem produceert voeding die gezond is voor de natuur en de mens. We stimuleren lokale, biologische en seizoensgebonden voeding. Ook steunen we initiatieven die zich richten op kennis over de relatie tussen voeding en gezondheid. Zo vergroten we de kennis over en de waardering voor voeding en zorgen we dat de gezonde keuze voor de consument de eenvoudige keuze is.

Schenk aan dit themafonds

Schenk direct

Inspiratie