Wie verbinding voelt met de natuur, zal anders met haar omgaan.

Natuur en Biodiversiteit

We zijn afhankelijk van een gebalanceerd ecosysteem. Biodiversiteit en een gezonde bodem zijn daarbij essentieel. Binnen dit thema ondersteunen we projecten die opkomen voor de rechten van de natuur en verdere aantasting voorkomen. Initiatieven die grond beschermen en daarmee een gezonde leefomgeving creëren voor insecten en het bodemleven. Zo ontstaat er weer een balans in het ecosysteem.

Inspiratie

Schenk aan dit themafonds

Schenk direct