Landbouw

Wanneer we in verbinding staan met de natuur, zullen we het land anders bewerken.

Als we weer in verbinding willen komen met de natuur is het belangrijk om voedsel te produceren samen mét de natuur. Binnen dit thema ondersteunen we projecten die zich richten op betaalbare (landbouw)grond, een eerlijke prijs en het opnieuw verbinden van de boer met de lokale burgers en de natuur. Zo werken we mee aan een ecologisch, sociaal en economisch krachtig landbouwsysteem.

Inspiratie