Wanneer we in verbinding staan met de natuur, zullen we het land anders bewerken.

Landbouw

Wanneer we onze verbondenheid met de natuur als uitgangspunt nemen voor de landbouwtransitie, gaan we voedsel produceren in samenwerking mét de natuur. Binnen dit thema ondersteunen we projecten die zich richten op toegang tot betaalbare (landbouw)grond, een eerlijke prijs en een hernieuwde verbinding van boeren met lokale context. Zo ondersteunen we de transitie naar een ecologisch, sociaal en economisch veerkrachtig landbouwsysteem.

Schenk aan dit themafonds

Schenk direct

Inspiratie