Met Stichting ’n Wilde Keuze vraagt Robin aandacht voor de positieve ontwikkelingen en oplossingen die al in overvloed te vinden zijn.

''Wat nog mist is de capaciteit om deze ideeën op een grote schaal toe te passen en toegankelijk te maken voor iedereen.’’  legt Robin uit. ''Het is de kunst om mensen op een speelse en inspirerende manier deze oplossingen te laten ervaren, in plaats van te focussen op wat niet mag.’’

''Dit geldt niet alleen voor ons voedselsysteem. Om duurzame transities mogelijk te maken hebben we meer manieren nodig om mensen op positieve en interactieve wijze te betrekken bij de mogelijkheden van verandering. Zowel voor de maatschappij als in hun eigen dagelijks leven.’’

Dat is precies wat het museum op het terrein van theatergezelschap Vis à Vis doet. Het laat zien hoe het anders kan en versterkt de verbeeldingskracht. Ook door klein te beginnen, kun je grote impact maken. Één idee kan een mini-revolutie veroorzaken die uitgroeit tot een grootschalige verandering.

Het Aardehuis. Illustratie door Mélanie Core.

Complexe vraagstukken toegankelijk gemaakt
 

We worden steeds vaker met onze neus op de feiten gedrukt, maar toch zijn de gevolgen van de achteruitgang van het klimaat en biodiversiteit soms moeilijk te bevatten. Dat geldt ook voor de gevolgen van de manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren. Het zijn omvangrijke en complexe vraagstukken. Met Stichting ’n Wilde Keuze vertaalt Robin deze vraagstukken naar speelse, toegankelijke en concrete verhalen voor een breed publiek. ''Ons voedselsysteem is even uitgebreid als ingewikkeld en de impact immens. Maar hierin ligt ook de kracht van voedsel. Voedsel is een geweldige verbinder.’’

In het voedselmuseum ontdekken bezoekers de werelden die achter ons bord schuil gaan. De verschillende voedselhuizen laten je kennismaken met de veelzijdigheid van het voedselsysteem en doen je even stilstaan bij de waarde die eten heeft. Voor jou én voor de wereld.

Ervaar het voedselmuseum

Nieuwsgierig geworden naar het voedselmuseum? Je kunt ’n Wilde Keuze nog t/m zaterdag 15 oktober bezoeken op het terrein van theatergezelschap Vis à Vis in Almere. Een overzicht van de evenementen en workshops vind je hier

In het Aardehuis ontdek je het leven onder de grond.

De voedselhuizen
 

Het museum bestaat uit vijf voedselhuizen die het verhaal van ons eten steeds op een andere manier vertellen. Elk huis geeft een bijzondere ervaring waarvoor Robin heeft samengewerkt met ontwerpers, kunstenaars, voedselveranderaars of filmmakers.

De wereld onder onze voeten is van levensbelang voor al het leven boven de grond. In het Aardehuis volg je de kringloop van ons eten. Door een bodem-kijkdoos ontdek je de levendigheid onder de grond en zie je de bewoners van het wormenhotel aan het werk. Het groenafval uit de keuken van Vis à Vis wordt hier gecomposteerd. Die compost wordt vervolgens weer gebruikt om de planten in het Aardehuis te voeden.

Wist je dat er onderwater duizenden smaken te ontdekken zijn? Zo zijn er algen met de smaak van tropisch fruit en peperige truffel. In de praktijk worden er echter maar een paar makkelijk te kweken soorten gebruikt. In het Waterhuis ga je op zoek naar verborgen zeewier smaken. Het Waterhuis is een ode aan diversiteit, zodat we onder water niet dezelfde fout maken als op het land.

Hoe zouden apotheken eruit zien als deze waren ingericht op preventie en gezondheid in plaats van ziektebestrijding? In het Medicijnhuis vind je een onverwachte medicijnkast.

Via ons voedsel kunnen we als consument op een hele directe manier invloed uitoefenen. Het is een dagelijks terugkerende keuze die is verbonden met onze gezondheid, emoties en onze verhalen. Het verhalenhuis neemt je, aan de hand van verschillende vragen, mee in je eigen verhalen rondom voeding. Je schuift aan bij jezelf, bij de ander en bij de wereld. Een guilty pleasure op te biechten? Ook dat kan, in de biechtpan.

In alle huizen vind je QR codes die je leiden naar nog meer achtergrond informatie en persoonlijke verhalen.

Het Verhalenhuis. Illustratie door Mélanie Core.

Verbeelding als middel tot verandering
 

Er is een grote behoefte aan nieuwe verhalen. Want zolang we het verhaal niet veranderen, kunnen we het systeem niet veranderen. Om verandering te realiseren, moeten we het nieuwe verhaal voor ons kunnen zien. Of zoals Amitov Shosh het zei: ''De klimaatcrisis is ook een cultuurcrisis, en dus een van de verbeelding.’’

Met ’n Wilde Keuze geeft Robin de bezoeker een ander perspectief. ''De projecten van ’n Wilde Keuze creëren het vermogen om de wereld, het leven en de sociale instellingen te zien, niet zoals ze zijn maar zoals ze zouden kunnen zijn. We laten zien dat de initiatieven, praktijken en ideeën die oplossingen bieden al aanwezig zijn in alle lagen van onze samenleving.’’

Het Verhalenhuis neemt je mee in je eigen verhalen rondom voeding.

Nieuwe verhalen maken we samen
 

Robin: ''Om ons voedselsysteem te laten kantelen hebben we nieuwe verhalen nodig, en die verhalen maken we samen.’’ Naast de verschillende kunstenaars waar Robin mee samenwerkte voor de realisatie van het museum, zijn er ook verschillende samenwerkingsverbanden met partners uit de wetenschap, onderwijs, cultuur en innovatie. Zo wordt kennis gedeeld en worden denkkaders verlegd.

Om ons voedselsysteem te laten kantelen hebben we nieuwe verhalen nodig, en die verhalen maken we samen.
Robin Vroom

Het museum trekt bezoekers uit allerlei hoeken. De openlucht tentoonstelling is zelfstandig te bezoeken, maar er worden ook regelmatig rondleidingen en workshops gegeven. Daarnaast zijn er verschillende educatie trajecten voor leerlingen tussen de 10 en 25 jaar. In de educatietrajecten worden onderwerpen als voedselverspilling, gezondheid, boereninkomens, bodemleven, eetcultuur en duurzaamheid toegankelijk en bespreekbaar gemaakt. De trajecten zijn gericht op co-creatie. Zo wordt de input van deze jongeren ook weer gebruikt om de inhoud van de tentoonstelling verder te ontwikkelen.

Doe je mee?

Triodos Foundation zet schenkgeld in voor de transitie naar een gezond ecosysteem waarin mens en natuur in balans met elkaar samenleven. We ondersteunen initiatieven die denk- en weeffouten in de samenleving aan het licht brengen en met innovatieve ideeën zaadjes planten voor toekomstige generaties. Met een donatie aan ons themafonds ondersteun je verschillende projecten, zoals Stichting ’n Wilde Keuze. Of ontdek een van de andere schenkmogelijkheden. Doe je mee?