Zeker Zilt

Bunnik, Nederlandwww.louisbolk.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Binnen het project Zeker Zilt van Stichting De Blauwe Polder voert het Louis Bolk Instituut (LBI) een uniek praktijkonderzoek uit naar bemesting met zeewierpreparaat in zouttolerante aardappel en peen. LBI onderzoekt daarbij de impact op bodemmicrobioom, de gewasopbrengst en -kwaliteit, inhoudsstoffen en smaak. Hiernaar is nog niet eerder zo gedetailleerd en samenhangend onderzoek verricht. De praktijkproeven worden uitgevoerd op vijf verschillende percelen in Fryslân en op Texel. In potentie heeft het project impact op alle zilte teelt in Nederland en daarbuiten.  Met de resultaten van het deelproject van LBI kan de waardenpropositie van de geteelde aardappelen en peen wetenschappelijk worden onderbouwd, waarmee de telers zich in de markt kunnen onderscheiden.