Wakker Dier

Amsterdam, Nederlandwww.wakkerdier.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorOverige
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Minder én beter vlees als oplossing voor het massale dierenleed in de sector


Wakker Dier strijdt voor een 'dierwaardig leven' voor alle dieren in de vee-industrie. Daaronder verstaan zij: moederzorg voor jonge dieren, een gezond groeitempo, geen pijnlijke ingrepen, voldoende ruimte, een zo natuurlijk mogelijke omgeving, goede verzorging, geen lange transporten en een goede verdoving bij de slacht.


Wakker Dier heeft één ambitie: een dierwaardig leven voor alle dieren die op ons bord belanden. De voedingsindustrie moet vlees (en vis, zuivel en eieren) niet als stuntartikel, maar als kwaliteitsproduct gaan zien. Daarnaast wil Wakker Dier dat de consument minder én beter vlees gaat eten.

De ambitie vertaalt zich in concrete doelen en meetbare resultaten. Het volgende tussendoel geldt als belangrijke mijlpaal op weg naar het eindresultaat: In 2030 is de consumptie van vlees in Nederland met een kwart gedaald t.o.v. 2010, en heeft al het verkochte vlees minimaal 1 Beter Leven Ster.