Van de Werelddaken: On Tour

Amsterdam, Nederlandwww.zidtheater.nl
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Community theater voorstelling die bewoners met steden, landen en werelddelen bij elkaar bracht.


Van de Werelddaken: On Tour was een internationaal gerichte Community theater voorstelling die uitgenodigd was voor het International Community Arts Festival – ICAF in Rotterdam. Van de Werelddaken in de oorspronkelijke opzet kende vele activiteiten die verspreid werden uitgevoerd over ruim 10 maanden voor buurtbewoners uit kansarme wijken. Het mondde uit in een theatervoorstelling met een zeer grote groep deelnemers voor en achter de schermen. Voor de nieuwe buurtacteurs uit Rotterdam was dit de eerste keer dat zij voor een dergelijk groot publiek optraden. Iedere buurtacteur had de kans om op de een of andere manier zijn of haar talent te laten zien. Het publiek, de deelnemers en de internationale gasten waren erg enthousiast.


Door de donatie van Triodos Foundation zijn er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd binnen het traject waarin de uitwisseling tussen buurtbewoners, community- artliefhebbers en professionals centraal stond. Met als doel uitwisselingen en een dialoog op verschillende niveaus creëren, zowel op het gebied van community art werkmethodiek als op dat van de lokale en universele betekenissen en verschillende culturele codes. Hierdoor hebben we gezamenlijk een intensief en productief werkproces voor alle deelnemers, en voor onszelf, in gang gezet, dat nog steeds doorgaat. We hebben een gezamenlijke taal gecreëerd, zodat we van daaruit verder met elkaar de dialoog kunnen voeren, ongeacht van welk continent we komen.


Naast het feit dat het een succesvol project was op verschillende vlakken, heeft dit project er ook voor gezorgd dat we met onze methodiek duurzame relaties op konden bouwen met nieuwe buurtbewoners, community-artliefhebbers en professionals konden bereiken en een wisselwerking ontstond tussen alle betrokken partners om zodoende nog duurzamere effecten bij bewoners te kunnen creëren die in kansarme wijken leven.


ZID Theater - Community Art & Performance Center is een culturele organisatie, sinds 2003 gevestigd in de Kolenkitbuurt van Amsterdam-West. ZID verbindt kunst, cultuur en samenleving door creatief talent in te zetten als motor voor positieve verandering.