True Price

Den Haag, Nederlandtrueprice.org
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De échte prijs van producten.

Waar kom dit product vandaan? Weten we wat het ons als samenleving echt kost?

True Price is een sociale onderneming die organisaties een platform biedt om ‘echte prijzen' in kaart te brengen. Daarbij zijn sociale- en ecologische kosten opgeteld. Wat zijn de verborgen kosten van zaken als klimaatverandering, vervuiling en onderbetaling en vooral: hoe kunnen we deze kosten omlaag brengen?


True Price pleit niet voor hogere prijzen, maar voor transparantie van verborgen kosten. Die informatie kan vervolgens individuele keuzes, investeringen en beleid informeren. De missie van True Price Foundation is het creëren van bekendheid, promotie en gebruik van true pricing.

True Price Foundation:

geeft onderwijs en training aan scholen, onderwijsinstellingen, NGO's en de publieke sector.

ontwikkelt publicaties en gaat in gesprek met media om actie te stimuleren op het gebied van echte prijzen.

organiseert evenementen om consumenten, professionals en besluitvormers bewust te maken van True Pricing.

steunt innovatieve projecten die de acceptatie en implementatie van echte prijzen helpen.