Sustainable Finance Lab

Utrecht, Nederlandsustainablefinancelab.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Op initiatief van Herman Wijffels en Klaas van Egmond, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Utrecht Sustainability Institute (USI) en Peter Blom van Triodos Bank is in 2010 het Sustainable Finance Lab opgericht. In dit Lab zijn wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines samengebracht.


Doel is het ontwikkelen van ideeën voor een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector: een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. Hiervoor zijn meer fundamentele veranderingen nodig dan wat nu op de maatschappelijke agenda staat.


Het Sustainable Finance Lab organiseert sinds 2011 discussieavonden in de aula van het Academiegebouw te Utrecht. Daarnaast leveren de leden van het Sustainable Finance Lab via individuele en gezamenlijke publicaties en presentaties een bijdrage aan de hervorming van de financiële sector.