Superlijst Groen

Amsterdam, Nederlandwww.thequestionmark.org/superlijst
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurvoeding
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Superlijst Groen is een meerjarig onderzoek dat onderdeel uitmaakt van het bredere Superlijst. Een initiatief van Questionmark dat zich ook richt op gezondheid, mensenrechten en dierenwelzijn.

Superlijst Groen werd in mei 2021 gepubliceerd. Centraal binnen het rapport staat een ranglijst van supermarkten met als criterium: in hoeverre maken supermarkten de duurzame keuze de makkelijke keuze? Het beoogde effect van Superlijst is dat supermarkten en hun stakeholders (consumenten, investeerders, overheden en ngo's) inzicht krijgen in kansen voor verbetering, om zich te onderscheiden en publiciteit te generen rond hun prestaties.

Voor Superlijst Groen werden o.a. de acht grootste Nederlandse supermarkten onderzocht. De onderwerpen van onderzoek richtten zich voor dit onderzoek op de mate waarin zij zichzelf doelen stellen voor het verminderen van de verkoop van dierlijke eiwitten, plantaardige producten de makkelijkste keuze maken, kiezen voor producten uit natuurvriendelijke landbouw, de verkoop van seizoensgroente en -fruit stimuleren, inzicht geven in de gebruikte verpakkingen en hoe zij ontbossing in de sojaketen voorkomen.

Voor Superlijst Groen werkte Questionmark samen met Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Mighty Earth. In 2023 wordt de nieuwe Superlijst Groen gepubliceerd.