Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is vanaf het moment dat hij begon met lesgeven op zoek geweest naar een veilige onderwijsomgeving waarin de mens centraal staat: Hoe zorg je voor veiligheid? Hoe verbind je kennis en vaardigheden met talent en zorg je ervoor dat leerlingen autonoom verder leren? De sfeer en resultaten die vervolgens in zijn lokaal ontstonden viel andere mensen ook op en zo ontstond de Stichting Rapucation.Docenten, klassen en gehele scholen zetten op dit moment bovenstaande klimaatverandering in gang. Dit doet Rapucation via verschillende cursussen, projecten en workshops:


Cursus Vriendelijk orde houden: Als je je als docent vriendelijk opstelt en je weet te voorkomen dat je uit je vel springt, dan nemen leerlingen dat vriendelijke gedrag over het algemeen over. Deze aanpak voorkomt frustraties over het lesgeven. Een klein percentage leerlingen neemt jouw vriendelijke gedrag niet over. Als het lukt deze leerlingen op een vriendelijke manier bij te sturen resulteert dit in een betere sfeer, effectievere lestijd en meer energie aan het einde van de dag.


Onderwijsproject Veiligheid door verbinding: dit is een interventieproject voor één of meerdere klassen waar iets moet veranderen. Rapucation helpt de leerkrachten en leerlingen een klimaatverandering in gang te zetten door acht weken lang te werken aan alle drie de peilers. Resultaat: een veilige en productieve onderwijsomgeving. Doordat de docenten en leerlingen deze verandering zelf ingang zetten blijft het projectresultaat na afloop van het project behouden.


Blog: www.delerendedocent.nl Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is nog altijd bezig zijn onderwijs te vernieuwen: hij leest, hij probeert, hij experimenteert en wisselt uit met anderen. In dit blog doet hij verslag van zijn laatste inzichten en ontwikkelingen, of vertelt anekdotes uit zijn eigen klaslokaal.


U kunt de activiteiten van Stichting Rapucation financieel steunen op IBAN: NL25 TRIO 0781 3876 47 tnv Fonds Kunstervaring.


Rapucation is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.