School voor Antroposofische Kinderopvang

Amsterdam, Nederlandschool-vak.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Opleiding voor medewerkers in de antroposofische kinderopvang


Het opzetten van een opleiding met een erkend MBO diploma voor de antroposofische kinderopvang. Vanuit de pedagogiek van Rudolfs Steiner wordt het curriculum vormgegeven tot een erkend MBO niveau 4 diploma. Hierbij werken studenten bij een kinderopvangorganisatie die is aangesloten bij de Vereniging Antroposofische Kinderopvang. In een later stadium zal worden gewerkt aan een opzetten van een HBO diploma.


Stichting Vrij Beroepsonderwijs ontwikkelt de School voor Antroposofische Kinderopvang, samen met ROC Midden Nederland in Utrecht. Vanaf september 2018 zullen de eerste studenten welkom zijn. Het curriculum wordt vormgegeven overeenkomstig de internationale richtlijnen van IASWECE, International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education. Op vrijwillige basis werken mensen van hoog niveau aan het curriculum


Met de gift van de Triodos Foundation is de Stichting Vrij Beroepsonderwijs in staat om vrijwilligersvergoedingen uit te keren, zodat er een gedeeltelijke kostendekking is tijdens de ontwikkelingsfase. Het is belangrijk en gezond dat mensen een bijdrage ontvangen voor hun ideële inspanningen.