Samen voor grond manifest

Driebergen, The Netherlandsaardpeer.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre. Met deze vier organisaties wil Aardpeer de overgang naar natuurvriendelijke landbouw aanjagen en zorgen dat ons eten duurzaam wordt geproduceerd.

Landbouwgrond in Nederland wordt steeds duurder. Daarom koopt Aardpeer via BD Grondbeheer landbouwgrond op om deze voor de eeuwigheid in bewaring te houden. De grond wordt verpacht tegen een reële pachtprijs aan natuurvriendelijke boeren. Zo helpt Aardpeer boeren die schoon en vriendelijk voor dieren, planten en mensen willen werken. Dat betekent boeren zonder kunstmest, krachtvoer en chemische bestrijdingsmiddelen, en zonder de bodem uit te putten.

Iedereen die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en grotere soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, is welkom bij Aardpeer.

In 2021 werd een grote publiekscampagne gevoerd waarbij aandacht werd gevraagd voor een vruchtbare en vitale bodem door middel van het 'samen voor grond manifest'. Triodos Foundation ondersteunde deze campagne.