Rethinking Economics

Amsterdam, Nederlandwww.economieonderwijs.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

Platform voor onderzoek naar de huidige staat economieonderwijs en noodzakelijke verbeterstappen


Economen hebben een belangrijke rol in de vorming van onze samenleving. Daarom moeten we ze goed opleiden. Rethinking Economics heeft daarom diepgaand onderzoek verricht naar de inhoud van universitaire economieopleidingen. De uitkomst? Economen worden opgeleid tot ideale modellenbouwers, zonder in verbinding te staan met maatschappelijk relevante thema's (zoals duurzaamheid), perspectieven van verschillende denkscholen en naastgelegen wetenschappelijke disciplines en verschillende onderzoeksmethodieken.


Het online platform adresseert dit probleem door een overzicht te geven van onze onderzoeksresultaten, en biedt handelingsperspectief door een overzicht te geven van reeds bestaande en nieuwe suggesties voor verbeteringen. Daarmee dient het platform als centraal punt voor informatie over universitair economieonderwijs. Dit zal scholieren helpen een geïnformeerde keuze te maken, studenten in staat stellen kritischer te leren kijken naar hun eigen onderwijs, docenten helpen alternatief lesmateriaal te gebruiken en onderwijsmakers stimuleren om noodzakelijke hervormingen door te voeren.


Rethinking Economics NL is een beweging van studenten en academici die drie doelen nastreeft: democratisering van het economisch denken in de samenleving (iedereen kan meedenken), verandering van de inhoud van universitaire curricula (richting meer verbreding) en het bouwen van een brede beweging van missiegedreven studenten en academici


Rethinking Economics NL is onderdeel van de wereldwijde Rethinking Economics beweging.