De Respect Education Foundation (REF) is in 2006 opgericht als reactie op de toenemende discriminatie en intolerantie in de samenleving door o.a. rabbijn Awraham Soetendorp. REF heeft als missie om samen met vele partnerorganisaties te bouwen aan een democratische samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en actief aan deelneemt. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving zijn de uitgangspunten voor alle projecten van REF.

REF ondersteunt daarom al 12 jaar docenten en leerlingen met de invulling van het thema ‘respect’ in het onderwijs. Ze maakt lesmateriaal om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en vraagt aandacht voor het thema via de landelijke Week van Respect. In die week geven honderden bekende en betrokken Nederlanders gastlessen op scholen en sportverenigingen om jongeren te activeren om respectvol met elkaar om te gaan.