Publiekscampagne Burgerberaad Klimaat en Milieu

Amsterdam, Nederlandwww.bureauburgerberaad.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Bureau Burgerberaad is opgericht om met burgerberaden sneller tot beter beleid te komen, specifiek rond klimaatverandering en de aantasting van ons milieu. Burgerberaden hebben bewezen een doeltreffend middel te zijn om politici en burgers te laten samenwerken, zeker rond complexe onderwerpen. De basis is dat een representatieve groep onafhankelijke burgers, geïnformeerd door een breed scala aan wetenschappers en experts, haalbaar en rechtvaardig beleid maken. Ervaringen in het buitenland laten zien dat ze vooral effectief zijn als ze ingezet worden op maatschappelijk uitdagende vraagstukken en politiek heikele (vastzittende) dossiers.

Bureau Burgerberaad is gestart met de publiekscampagne #alsjehetmijvraagt, om een breed publiek te informeren over het belang van klimaatbeleid waar de hele samenleving over meepraat en meebeslist. De campagne (die nog loopt) bereikte tot nu toe online 449.626 mensen en ca. 7.500 mensen tekenden de petitie voor een landelijk klimaat-burgerberaad. Ook de politiek werd bereikt: minister Rob Jetten riep in zijn brief aan de Tweede Kamer op om met hem in debat te gaan over een klimaat-burgerberaad.