Onderwijs Buiten - De aarde is jouw klaslokaal

Leiden, Nederland
Triodos Foundation Nederland
SectorOnderwijs
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

In elke klas zijn kinderen die uit het raam naar buiten staren terwijl je aan het lesgeven bent. Wat als je hun blik naar buiten volgt, zicht krijgt op wat er voor hen toe doet, en onderwijs maakt van de vragen die kinderen zichzelf stellen over de aarde? Leren breng je dan tot leven. Het project 'OnderwijsBuiten - de aarde is jouw klaslokaal' voorziet in dit doel. Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind heeft een minor ontwikkeld voor leraren in opleiding. Met dit project wil het lectoraat de verbondenheid van leraren met de aarde verstevigen en hen opleiden tot professionals die met plezier bekwaam zijn in het geven van natuurrijk onderwijs buiten.

De minor zal de komende jaren steeds opnieuw aangeboden worden als keuze-onderdeel in het curriculum van lerarenopleiders. De minor is nog in ontwikkeling en zal, op grond van de ervaringen van studiejaar 22/23, volgend jaar waar nodig worden aangepast.