Muziek van Binnenuit

Utrecht, Nederlandwww.muziekvanbinnenuit.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Expertise-weekend voor het zingen met kinderen/jongeren


Muziek van Binnenuit vond plaats op 4 en 5 februari 2017. Tijdens dit weekend volgden kinder- en jeugdkoordocenten, zangpedagogen, basisschoolleerkrachten die zingen in de klas en pedagogen in het instrumentaal onderwijs workshops en masterclasses op het vlak van repertoire, de ontwikkeling van het muzikaal gehoor en vocale ontwikkeling. Deze workshops werden gegeven door

(inter-)nationaal gerenommeerde docenten en musici.


Het ontwikkelen van muzikale vaardigheden is een belangrijke basis voor alle kinderen. Muziek van Binnenuit richt zich op een andere, diepere manier van muziek benaderen, of je nu zingt of een instrument leert spelen. Doel is bijvoorbeeld dat de docent leert hoe hij of zij de leerlingen kan begeleiden in het ‘van binnenuit' leren kennen en kunnen uitvoeren van muziek. Geen ‘grepen spelen' op je instrument bijvoorbeeld, waarbij techniek los staat van de muziek, maar spelen vanuit het horen en begrijpen van muziek. Zo is de kans veel groter dat een instrument spelen - ook na jaren - nog steeds leuk is!


Vocaal Talent Nederland (VTN), de organisator van Muziek van Binnenuit, heeft ruim 25 jaar ervaring met vocaal onderwijs aan kinderen en jongeren. VTN heeft als missie het scouten en tot bloei brengen van jong vocaal talent. Dit doet de stichting door het aanbieden van lessen, repetities en podiumervaring. De koren vormen het middel tot muzikale ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren.


Met de gift van de Triodos Foundation hebben we het mogelijk kunnen maken dat 76 deelnemers meededen aan dit weekend. Zij hebben gezamenlijk ruim 3000 kinderen en jongeren onder hun hoede!

Wij zijn Triodos Foundation erg dankbaar voor hun steun aan Muziek van Binnenuit. Ontwikkelen van muzikale vaardigheden is een belangrijke basis voor kinderen en jongeren, en met dit Expertiseweekend hebben we hun docenten op allerlei verschillende manieren weten te inspireren. Dat was zonder de steun van de Triodos Foundation niet mogelijk geweest!
Gea Plantinga van Vocaal Talent Nederland over Triodos Foundation: