Minder proefdieren, meer dierenwelzijn

Utrecht, Nederlandwww.uu.nl/3vcentrumuls
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw

Het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences draagt met haar 3V-databaseprogramma bij aan de 3V's (Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven). Binnen het programma worden op dit moment 2 databases beheerd: een voor het verminderen en een voor het verfijnen (verbeteren van het welzijn van proefdieren) van dierproeven. Het 3V-Centrum ULS wil de inhoud van de databases up-to-date houden en uitbreiden en het gratis gebruik van de databases door onderzoekers stimuleren. Op die manier hoeven er minder proefdieren te worden gebruikt en wordt het welzijn van proefdieren verbeterd.


Het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences (ULS) is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het 3V-Centrum ULS stimuleert de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van methoden die het gebruik van proefdieren kunnen Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's). Het centrum doet dit door:

-onderzoekers te adviseren en te informeren;

-het publiek voor te lichten en te informeren;

-onderwijs te geven binnen de cursus Proefdierkunde, die verplicht is voor diegenen die onderzoeken met proefdieren opzetten;

-het aanbieden van databases, waarmee onderzoekers de 3V's kunnen toepassen.


Het 3V-databaseprogramma krijgt geen subsidie en heeft geen winstoogmerk. De gift van Triodos Foundation wordt gebruikt om de databases te vernieuwen, te updaten, uit te breiden en te zorgen voor een duurzaam voortbestaan. Daarnaast worden onderzoekers actief gewezen op het nut van de databases. Het resultaat: meer onderzoekers die de databases gebruiken, minder proefdieren en meer dierenwelzijn.