Microbioom - onderzoek naar komkommers

Bunnik, Nederlandwww.louisbolk.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurvoeding
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Momenteel is er toenemende interesse voor het microbioom. Dat is enerzijds vanuit de farmacie, want, zo is de redenatie, als het microbioom maakbaar is, dan kan het ook verkocht worden in een potje. En anderzijds vanuit de duurzame landbouw visie omdat het natuurlijk absoluut fantastisch zou zijn als we eindelijk onomstotelijk konden vaststellen dat producten uit duurzame landbouw gezonder voor je zijn.  

In een lopend LBI project gefinancierd door Ekhaga, zal voor het eerst gekeken gaan worden naar de mogelijke relatie tussen een vitale bodem, het voedselgewas en de humane gezondheid. Deze relatie wordt onderzocht door te meten welke bacteriën uit de grond via de geconsumeerde komkommers in mensen terecht komen, en of er verschil is tussen tomaten gekweekt in hydrocultuur.