Jobortunity is een trainingsinstituut voor kansarme jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Veel Tanzaniaanse jongeren "leven" op straat en hebben geen toegang tot onderwijs of expertise om een baan te krijgen. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien verkopen velen van hen vanalles op straat, zoals groenten, fruit of hun arbeid, sommigen zelfs zichzelf. Tegelijkertijd hebben vele bedrijven in de horeca moeite om goede werknemers te vinden. Jobortunity probeert deze kloof te dichten door de behoefte/eisen van de Horeca te vertalen in een (Hi5) trainingsprogramma voor kansarme jongeren.


Kim Groeneweg, een Nederlandse Trainster, richtte in 2009 Jobortunity op en leidt het trainingsinstituut. Ze heeft een enthousiast team samengesteld, waaronder twee voormalige studenten die getraind worden om Hi5 trainers te worden. Alle trainers in Jobortunity zijn opgeleid in de Jobortunity Trainingsmethode en weten hoe de studenten te benaderen en te motiveren om Hi5 te worden. Stichting Jobortunity Nederland is opgericht om Jobortunity te ondersteunen door fondsenwerving, communicatie, networking en marketing.


De Hi5 methode is ontstaand vanuit de 3H methode. De 3H methode richt zich op persoonlijke ontwikkeling van jongeren via Hoofd, Handen & Hart.

Hoofd: Kennis van de Horeca en eigen capaciteit

Handen: Sociale, communicatieve en inzetbaarheid vaardigheden

Hart: Positive en professionele werkhouding


Omdat de nadruk ligt op "Hart" is er de Hi5 methode ontwikkeld.

De Hi5 methode richt zich op de vingers van de hand als richtlijn om een goede werknemer te worden en positief in het leven te staan.

Duim: Heb een positieve en professionele houding.

Wijsvinger: Heb een richting en een doel.

Middelvinger: Spring in het oog en ben trots.

Ringvinger: Ben loyaal en een teamspeler.

Pink: Neem kleine maar slimme stapjes.Uw schenkingen aan het Steunfonds Jobortunity helpt Jobortunity kansarme jongeren een opleiding te geven. Hoewel Jobortunity een minimale bijdrage (schoolfee) van de studenten en van hotels waar studenten stage lopen ontvangt, is Jobortunity grotendeels van donaties afhankelijk om trainingsmateriaal, trainers, maaltijden, assistentie aan studenten in nood, kortom, het trainingsinistituut draaiende te houden.


Het rekeningnummer is 78.69.08.335 t.n.v. STF Jobortunity te Zeist.


IBAN: NL88TRIO0786908335


BIC: TRIONL2U