Jeugdlab - Voor de Oogst van Overmorgen

The Netherlands, The Netherlandswww.oogstvanmorgen.net/
Triodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking

Naast het reeds bestaande innovatie lab is het jongerenlab ‘Voor de Oogst van Overmorgen’ opgericht. Het jongerenlab heeft als doel om jongeren expliciet te betrekken bij de transitie opgave in het landbouw en voedselsysteem in Nederland. Het is een plaats waar ‘jonge’ belanghebbenden samenkomen. Een plaats waar gezamenlijk gewerkt wordt aan het overstijgen van individuele belangen en de ontwikkeling van de systeemoplossingen die zo hard nodig zijn. Samen met de deelnemers werkt Voor de Oogst van Morgen aan het persoonlijke en collectief leiderschap dat randvoorwaardelijk is voor duurzaam succes. Deelnemers worden zo ‘landschap leiders’ die met inzicht, kennis en lef samen met anderen in verschillende regio’s systeemveranderingen kunnen realiseren. Zo wordt de oogst ook duurzaam geborgd en blijft de voedingsbodem vruchtbaar.

Door de bijdrage van Triodos Foundation wordt 40 jonge mensen de kans gegund om hun bijdrage te leveren aan de transitie van het landbouw- en voedselsysteem en worden zij gefaciliteerd hun eigen leiderschap daar binnen te ontwikkelen verbinding met een netwerk van 90 leiders in het landbouw en voedselsysteem.