Grootouders voor het Klimaat

Driebergen, The Netherlands
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorOverige
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Grootouders voor het Klimaat en de Jonge Klimaatbeweging (JKB) voerden samen de campagne 'Kies voor Klimaat' om de kiezer te ondersteunen bij het maken van een groene keuze bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021.

Urgenda was medeorganisator en Nectar Marketing en Climate Cleanup leverden een actieve inbreng. Er werd vol ingezet op een social media campagne waarin bekende en zo veel mogelijk gewone Nederlanders hun landgenoten opriepen het klimaatbeleid leidend te laten zijn bij hun stem op 17 maart. Mensen kregen kadertjes aangereikt voor hun eigen boodschap en filmpjes en foto's om via hun eigen kanalen te delen. Als sneeuwbal voor een stem voor een doortastend klimaatbeleid.