Follow Your Sun

Amsterdam, Nederlandfollowyoursun.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Ieder kind straalt!


Stichting Follow your Sun heeft als doel het zelfvertrouwen en maatschappelijk bewustzijn van kwetsbare kinderen te vergroten door middel van zelfreflectie en creativiteit.


Deze missie brengt Stichting Follow your Sun in de praktijk door het ontwikkelen en organiseren van lessenreeksen. Hiermee leren kinderen uit groep 7 en 8 hun unieke talenten ontdekken, en zo meer vertrouwen krijgen in zichzelf en in elkaar. Onder unieke talenten verstaat Stichting Follow your Sun de dingen die zó bij jou passen, dat je geen moeite hoeft te doen om deze in te zetten. Door deze kwaliteiten in te zetten, geloven ze dat je niet alleen jezelf maar ook jouw omgeving blij maakt. En daarmee voeg je direct waarde toe aan onze maatschappij. Ze geloven dat een gebrek aan vertrouwen de bron is van veel conflicten en problemen in onze samenleving. Om die reden vinden zij het essentieel om te werken aan meer (zelf)vertrouwen voor ieder kind.


In het najaar van 2017 zijn de eerste succesvolle lessenreeksen uitgevoerd op verschillende basisscholen. De lessenreeksen bestaan uit tien wekelijkse lessen van anderhalf uur. In een openbare eindpresentatie laten de kinderen aan ouders en geïnteresseerden zien wat zij hebben geleerd. In het nieuwe schooljaar werkt

Stichting Follow your Sun aan een specifieke lessenreeks voor groep 8 gericht op de spannende overgang naar de middelbare school. Daarnaast wordt er een naschoolse workshopreeks ‘Stralend naar de brugklas!' ontwikkeld.


De donatie van Triodos Foundation zorgt ervoor dat Stichting Follow your Sun in het schooljaar 2018/2019 nieuwe lessenreeksen kan ontwikkelen en uitvoeren. Hiermee kan het zelfvertrouwen van 280 kwetsbare kinderen worden vergroot, en dat is hard nodig!