Eemlandhoeve Inspiratiehuys

Bunschoten-Spakenburg, The Netherlandswww.eemlandhoeve.nl/inspiratiehuys/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

De Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg is al jaren een broedplaats voor nieuwe ideeën. Jan Huijgen (boer en filosoof op de Eemlandhoeve) won in 2007 de Mansholtprijs voor zijn bijdrage aan het agrarisch natuurbeheer van de regio en de multifunctionele landbouw op nationaal niveau.

Jan wil de Eemlandhoeve transformeren naar een Mansholtcampus. Een broedplek voor vernieuwing rondom voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid waarin kennis, inspiratie en (onderzoeks)middelen gedeeld worden. Het eerste vertrekpunt is een Inspiratiehuys.

Met een crowdgivingcampagne op Give the Change heeft de Eemlandhoeve geld ingezameld voor het ombouwen van een bestaande ruimte op het terein tot Inspiratiehuys. Hier zullen nieuwe ontwerpen voor een regionaal voedselsysteem visueel gemaakt worden om als voorbeeld te kunnen dienen.

In het Inspiratiehuys zal inspiratie worden getoond voor onder andere:

- Een lokaal en intact ecosysteem
- Een rijke voedselcultuur
- De samenwerking tussen boer en burger
- Een duurzaam economisch boerenmodel

Op de Mansholtcampus en in het Inspiratiehuys ontmoeten groepen die met deze onderwerpen bezig zijn elkaar en kunnen zij samen nadenken over een nieuw (duurzaam) voedselsysteem. Zo worden krachten gebundeld en kan samen worden nagedacht over nieuwe uitvindingen en sociale bewegingen op het gebied van voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid.