De Nationale DenkTank 2022: Biodiversiteit

Amsterdam, Nederlandndt22.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorOverige
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

Tijdens de Nationale DenkTank (NDT) gaan twintig jonge, net afgestudeerde HBO-ers, academici en promovendi met diverse (studie)achtergronden van augustus t/m december fulltime aan de slag om een relevant maatschappelijk probleem aan te pakken. De frisse denkers kraken het betreffend thema en proberen in vier maanden tijd met 8-10 concrete oplossingen te komen. De Nationale DenkTank '22 ging aan de slag met het thema 'biodiversiteit'. Hoe kunnen we een noodzakelijke impuls voor het behoud, herstel en toename van de Nederlandse biodiversiteit bewerkstelligen, zowel op de korte als lange termijn?

Er zijn 15.300 uren onderzoek gedaan in kader van de Nationale Denktank 2022, 280 interviews afgenomen, 1.226 respondenten gevonden, en 1 evenement per week georganiseerd. Ongeveer de helft van de oplossingen van DenkTankers wordt geïmplementeerd: een derde door de deelnemers zelf, en anders door partners en andere partijen.