De Landschapsboeren

Driebergen-Zeist, Nederlandwww.delandschapsboeren.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Coöperatie De Landschapsboeren (opgericht in 2021) is een groep van tien (biologische) melkveehouders verspreid over Brabant. De Landschapsboeren zijn extensieve melkveehouders die natuur en landschap als uitgangspunt voor hun bedrijfsvoering hebben. Zij willen een verdienmodel ontwikkelen gebaseerd op hun positieve impact. In 2022 wilde de Landschapsboeren transacties rondom landschapsdiensten/ecosysteemdiensten concreter maken. Hiervoor zijn zij een lerende pilot opgestart in samenwerking met en financieel ondersteund door LNV, provincie Noord Brabant en stuurgroep landbouw Innovatie Brabant. Het doel van deze pilot was om gezamenlijk het verdienmodel en de contractvorming uit te werken.

De Landschapsboeren heeft in 2022 de werkelijke waarde van de landschapsdiensten in beeld kunnen brengen. Ze hebben de basis gelegd voor het kunnen verkopen van de landschapsdiensten van haar agrarische leden aan bedrijven en overheden die hier interesse in hebben. Het aanboren van deze markt is innovatief en staat nog in de kinderschoenen. Door samen te werken met initiatieven zoals Deltaplan Biodiversiteit, SoilHeroes, ValutavoorVeen maakt de Landschapsboeren deze beweging groter.