Collectief Kapitaal

Rotterdam, Nederlandwww.collectiefkapitaal.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Geen armoede
  • Goede gezondheid en welzijn

Collectief Kapitaal werkt aan het probleem van bestaanszekerheid door enerzijds een acute oplossing te bieden aan een aantal huishoudens door collectief kapitaal te verschaffen in de vorm van een maandelijkse bijdrage van €1.000,- per maand gedurende minimaal acht maanden. Anderzijds werkt Collectief Kapitaal aan dit probleem door ‘hun’ methode en visie op het probleem te formuleren én in de praktijk te onderzoeken. Het fundament van hun aanpak is dat dit het probleem van bestaansonzekerheid weghaalt bij het individu. De problematiek is complex, strekt zich over meerdere beleidsterreinen uit én is zowel materieel als immaterieel. Collectief Kapitaal zegt daarom: bestaansonzekerheid is een collectief probleem dat een collectieve oplossing vereist.