Caring Farmers Foodcamps

Oirlo, Nederland
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteitsonderwijs

Caring Farmers organiseert, samen met Urgenda en LekkerBoer, Foodcamps. Zo maken zij van het voedsel verhaal een avontuur op het boerenerf met een gezonde en duurzame levensstijl als uitgangspunt. Kinderen en ouders worden letterlijk in beweging gebracht door het verhaal achter hun eten, op de plek waar het 'gemaakt' wordt. Ze gaan samen op pad met de boer om ingrediënten te oogsten die ze vervolgens samen koken. De boeren van Caring Farmers zijn al op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en kunnen zo bij uitstek laten zien hoe een nieuw voedselsysteem eruit zou kunnen zien.