Boerderijschool

Zutphen, Nederlandboerderijschool.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn
  • Kwaliteitsonderwijs

Levend leren met hart, hoofd en handen op biologische landbouwbedrijven


Boerderijschool is een professionele vorm van intensieve boerderijeducatie, waarbij basisschoolkinderen ca. 13-20 dagdelen met hun klas gaan werken en leren op een agrarisch bedrijf in de buurt. Het gaat om levend leren, leren in en over het échte leven, als onderdeel van het leren op school.


Op de boerderij leren kinderen met nieuwe ogen kijken naar de aarde, de boerderij, het landschap en hun omgeving. Ze gaan ook nog eens concreet aan de slag met dierverzorging, plantverzorging en landschapsonderhoud. Natuur en landschap, planten en dieren, leven en dood, de seizoenen en alle weertypen zijn dan geen abstracte begrippen voor de kinderen, maar een praktische realiteit. Zo legt de Boerderijschool een gezonde, natuurvirendelijke basis bij deze kinderen. Tegelijkertijd draagt de Boerderijschool er aan bij dat boeren kunnen blijven boeren, door het bieden van een reële vergoeding voor hun diensten; in dit geval het begeleiden van de kinderen tijdens het leren op de boerderij.


Het onderwijsconcept Boerderijschool voldoet niet voor basisscholen in krimpregio's met combinatieklassen. Er is behoefte aan een nieuwe variant Boerderijschool: een intensief boerderijprogramma waarbij groepen met gemengde leeftijden meerdere jaren boerderijateliers (5 dagdelen) hebben. Deze variant wordt in dit project vanuit de praktijk ontwikkeld.


Stichting Boerderijschool wil via het levend leren in een authentieke omgeving op de boerderij, kinderen weer in direct contact brengen met zichzelf, de ander, de omgeving en het grotere levensgeheel. Stichting Boerderijschool wil bijdragen aan het verlevendigen van het onderwijs en aan het verlevendigen van de agrarische sector.


Met de schenking van Triodos Foundation kunnen 3 basisscholen in totaal 75 dagdelen gaan leren en werken op biologische landbouwbedrijven in Bronckhorst. Op basis van de ervaringen in de praktijk wordt een nieuwe variant van de Boerderijschool ontwikkeld voor scholen in krimpregio's.