Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

Steeds meer consumenten kiezen voor biologische producten. De vraagt neemt dus toe, er is volop ruimte voor nieuwe ondernemers die biologisch boeren of telen. De aandacht voor biologische landbouw in de opleidingen van het groen (agrarisch) onderwijs blijft daarbij achter. Bionext, de organisatie van de biologische landbouw, handel en verwerking, wil dat het groen onderwijs meer aandacht besteedt aan de biologische landbouw. Daarom werken ze samen met drie agrarische opleidingscentra (AOC), Terra, Nordwin college en Clusius College. Samen hebben ze het MBO-keuzedeel (keuzevak) Biologische bedrijfsvoering ontwikkeld. Daardoor krijgen deelnemers van ‘gangbare’ agrarische opleidingen de kans zich te specialiseren op werk in de snel groeiende biologische sector.

Dit nieuwe keuzevak zal per school door een relatief klein aantal deelnemers worden gekozen. Er is een innovatieve aanpak nodig om dit tegen redelijke kosten mogelijk te maken. Daarom hebben Bionext en de drie AOC een digitale leeromgeving (E-learning module) laten ontwikkelen waarbin-nen MBO-studenten grotendeels tijd- en plaatsonafhankelijk (online) kunnen leren. Met deze e-learning module bieden de drie AOC het keuzedeel voor het eerst aan in het schooljaar 2018/2019.

Dit project is mogelijk gemaakt met bijdragen van de AOC’s Terra, Nordwin college en Clusius Colle-ge en subsidies van drie provincies (Drenthe, Groningen en Noord-Holland), de Rabobank Meppel-Steenwijkerland en Triodos Foundation.

Er wordt verder gewerkt aan nieuw lesmateriaal dat o.m. in deze electronische leeromgeving kan worden gebruikt. Het Warmonderhof (Aeres MBO Dronten), de opleiding voor de biologisch-dynamische landbouw, heeft aangeboden lesmateriaal uit te schrijven en beschikbaar te stellen voor alle groene scholen. Groen Kennisnet gaat daar een online lesmodule (Wiki) van maken die ‘open access’ ter beschikking wordt gesteld. Ook dit zal door een schenking van Triodos Foundation mogelijk worden gemaakt.