Bijenparadijs

Dronten, Nederlandwww.roggebotstaete.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Landgoed Roggebotstaete ontwikkelt een Bijenparadijs, waar Triodos Foundation een ondersteunende rol in heeft. De Bijenstal is inmiddels gerealiseerd en biedt ruimte aan 15 tot 20 volken met honingbijen. Maar het paradijs is nog volop in ontwikkeling. Er wordt er een groot bijenhotel voor wilde bijen gebouwd. Samen met de Universiteit Wageningen werkt Roggebotstaete aan optimale omstandigheden voor wilde bijen. In samenwerking met de Vlinderstichting en de Nederlandse BijenhoudersVereniging wordt er een idylle (bloemenweide) aangelegd. Met ingang van 2015 kunnen we zeggen dat het Nederlandse Bijenparadijs een feit is.


Het idee voor het Bijenparadijs is ontstaan na het zien van de films Queen of the Sun en More then Honey tijdens het Jaar van de Bij, 2012. Naar aanleiding hiervan kreeg de YFM Academy de opdracht om een voor bijen ideale plek te vinden. Eén van die plekken was Landgoed Roggebotstaete.


Wetenschappers van de Universiteit Wageningen en de VU hebben geconstateerd dat de plek uniek is. Het landgoed ligt op een zandplaat dat, in combinatie met het kwelwater, de ideale voorwaarde voor een rijke natuurontwikkeling schept. De flora is uitzonderlijk divers en het landgoed is aantrekkelijk voor insecten, vogels en wild. Roggebotstaete is voor tweederde onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.