Bescherming tegen schadelijke stoffen

Utrecht, Nederlandwww.wemos.nl/01_ons_werk_schadelijke_stoffen.htm#.VkRqZ7-bWFU
Triodos Foundation Nederland
SectorBiologische landbouw

Wemos, WECF en PAN brengen best practices in kaart om hormoonverstorende stoffen te weren.


Volgens de WHO zijn hormoonverstorende stoffen een mondiale bedreiging voor de volksgezondheid. Europese maatregelen om blootstelling aan deze stoffen tegen te gaan, laten op zich wachten. Daarom nemen landen om ons heen, zoals Denemarken en Frankrijk, nationale maatregelen. Wemos, WECF en PAN doen onderzoek naar de nationale maatregelen in deze landen: wat behelzen de maatregelen, hoe zijn ze tot stand gekomen en welk effect hebben ze gesorteerd. Deze best practices delen we met ambtenaren en andere relevante partijen in Nederland. We doen dit één op één en tijdens bijeenkomsten met relevante ministeries. Meer bekendheid met best practices en geleerde lessen uit de ons omringende landen zal leiden tot het nemen van soortgelijke maatregelen in Nederland. Naast bovenstaand traject willen wij dat Nederland zich hard maakt voor medische hulpmiddelen zonder schadelijke stoffen.


Wemos streeft naar een wereld waarin iedereen, net zo goed hier als daar, gezond kan leven en gelijke toegang tot een gezonde leefomgeving en kennis daarover heeft. Een wereld waarin overheden gezondheid bevorderen en beschermen. Onze taak is toe te zien dat overheden (inter)nationale afspraken over gezondheid maken en deze nakomen. Wij beïnvloeden het beleid van overheden in Nederland, Europa en mondiaal.


WECF (Women in Europe for a Common Future) is een internationaal netwerk van meer dan 150 vrouwen- en burgerorganisaties in 50 landen wereldwijd. WECF pleit voor een rechtvaardige en duurzame wereld.


PAN (Pesticide Action Network) is een netwerk van meer dan 600 ngo's, instituties en individuen in meer dan 60 landen wereldwijd. Het netwerk streeft naar het verminderen van de negatieve effecten van schadelijke pesticiden en het verplaatsen ervan door ecologisch verantwoordde alternatieven.