1001ha Kruidenrijk Grasland

Zaandam, Nederland
Triodos Foundation Nederland
SectorNatuurontwikkeling
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Urgenda, LTO en Pure Graze startten in het najaar van 2020 een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is beter voor de bodem, klimaat en biodiversiteit: door de grotere variëteit aan (bloeiende) kruiden en grassen, ontstaat er meer bodem leven, en kunnen er meer insecten leven en dat is weer goed voor vogels. Melkveehouders kunnen een 'Saladebuffet' met korting aanschaffen, en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. In eerste instantie richtte de campagne enkel op gangbare boeren, maar vanwege vragen vanuit de biologische sector is later ook een biologisch mengsel samengesteld voor de campagne.

Met de bijdrage van Triodos Foundation konden ze nog zo'n 25 biologische melkveehouders (met 62 hectare) ervaring laten opdoen met kruidenrijk grasland.